Вмикання/вимикання релюшки через WEB на RPI

Цей пост радше шпаргалка для себе, але може і комусь знадобиться.

Я вже грався з релюшками в пості про ялинку – тутка. Там і як підключав до GPIO і все таке. Але то все було через webiopi, що не дуже файно. Хочеться щоб мало власний інтерфейс з двома княпка “увімкнути” та “вимкнути”

І так:

Створюємо теку та скрипти. Скрипт на вмикання – 

sudo nano /home/pi/script/gpio/relay01-01-up.sh:

#!/bin/bash

echo 17 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value

Як видко зі скрипта, релюху підключив до 17-го піну gpio. Скрипт на вимикання я скоротив… 

sudo nano /home/pi/script/gpio/relay01-01-down.sh:

#!/bin/bash

echo 17 > /sys/class/gpio/unexport

Робим їх виконуючими:

sudo chmod +x /home/pi/script/gpio/relay01-01-up.sh

sudo chmod +x /home/pi/script/gpio/relay01-01-down.sh

Скрипти вже мають працювати і можна протестувати в терміналі

Далі в /var/www/ створив файл rele.php в котрий вбив наступне:

<html>
<head>
<title>устройства raspberry pi 2</title>
<meta http-equiv="Refresh" content="<?=$delay?>" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
header('Refresh: 30; url=' .$_SERVER['PHP_SELF']);
?>

<br></br>
<form action="" method="post">
<input type="submit" name="relay01p01up" value="ON">
<br></br>
<input type="submit" name="relay01p01down" value="OFF">
</form>
<?php
if ($_POST[relay01p01up]) {
$a- exec("sudo /home/pi/script/gpio/relay01-01-up.sh");
echo $a;
}
if ($_POST[relay01p01down]) {
$a- exec("sudo /home/pi/script/gpio/relay01-01-down.sh");
echo $a;
}
?>
<br></br>

</body>
</html>

Далі в директорії /var/www/html/css створив файл style.css вміст якого наступний:

input[type=submit] {

 width: 20em;

 height: 70px;

 border: none;

 font-size: 20px;

}

І крайнім кроком це sudo visudo і вносимо:

www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Відкриваємо наш файл в браузері і пробуємо тицяти княпки

http://localhost/rele.php

Facebook Comments